YEŞİLÇİFTLİK BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI
1
YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
 1. SSK'dan ilişiksiz Belgesi,                                                                                 
 2. Sığınak Raporu
 3. İş bitirme Tutanağı
 4. Harç ve Ücretler
 
1 Hafta
2
ÇAP
 1. Aplikasyon Krokisi,
 2. Tapu Fotokopisi,
 3. Harç Makbuzu
 
3 Gün
3
KUŞAT RUHSAT İŞLERİ
 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. ÇTV Kaydı,
 3. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
 4. 1 Adet Fotoğraf,
 5. Ustalık Belgesi,
 6. Kira Kontratı Fotokopisi,
 7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 8. Ticaret Sicil gazetesi imza Sirküsü,
 9. Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 10. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 11. İtfaiye Raporu,
 
3 Gün
4
CENAZE DEFİN
 1. Doktor Raporu,
 2. Nüfus Kâğıdı,
 3. Ölüm Belgesi.
 
1 Gün
5
İÇME SUYU ABONE İŞLERİ
 1. Nüfus cüzdanı
 2. İnşaat başlama veya geçici şantiye kurma izni
 3. Tapu kaydı
 4. Abone kayıt harç makbuzu
 5. Abone sözleşmesi
 
1 Gün
6
NİKAH İŞLEMLERİ
 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Evlenme Beyannamesi,
 4. Fotoğraf,
 5. Sağlık Raporu,
 6. İzin Belgesi.
 
3 Gün
7
İHALE İŞLEMLERİ
 1. 4734 Sayılı yasa ve 2886 sayılı Yasanın ilgili hükümleri gereğince
belirtilen belgeler talep edilmektedir.
 
Parasal sınırlamalar doğrultusunda gün belirtilmektedir.
8
GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
 1. Tahakkuk bildirgesi
 2. Alınacak harç hesaplaması
 
1 Saat
9
İÇME SUYU ABONE İŞLERİ
 1. Hakediş veya fatura
 2. Tahakkuk müzekkeresi
 3. Ödeme emri
 4. Harcama yetkilisi onayı
 
30 Dk.
10
NİKAH İŞLEMLERİ
 1. Beyanname
 2. Harç makbuzu
 
30 Dk.
11
İHALE İŞLEMLERİ
 1. Bakanlar Kurulunun  2005/9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinde Belirtildiği üzere Sıhhi İş Yeri Açma ve çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu Örnek 1 ve Gayri sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu örnek No 2 formları ve belirtilen belgeler
 
2 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Şemsettin KOL
İsim: 
Unvan: Yeşilçiftlik Belediye Başkanı
Unvan: Kaymakam
Adres: Yeşilçiftlik Belediyesi
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1603
Faks: (0272)656 1361
Faks: (0272) 656 1331