SULTANDAĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  (SYDV)
 HİZMET STANDARTLARI
1
GIDA YARDIMI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. T.C Kimlik Numarası (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa)
 
15 Gün
2
YAKACAK YARDIMI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. T.C Kimlik Numarası (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa)
 
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Sultandağı ilçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkıyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
 15 Gün
3
BARINMA YARDIMLARI
1.    SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)
2.    Başvuru Dilekçesi
3.    T.C Kimlik Numarası (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa)
4.    Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontrat
 
10 Gün
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI
(Bir defaya mahsus para/ Periyodik Nakit)
1.    SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)
2.    Başvuru Dilekçesi
3.    T.C Kimlik Numarası (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa)
 
10 Gün
5
EĞİTİM YARDIMLARI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. T.C Kimlik Numarası (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa
 4. Öğrenci Belgesi
 
10 Gün
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
 2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuru yapılıyorsa)
 3. Öğrenci Belgesi
 4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 5. Varsa yeşil kart fotokopisi
 
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
15 Gün
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
 2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
 3. Öğrenci Belgesi
 4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 5. Varsa yeşil kart fotokopisi
 
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
1 Gün
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. T.C Kimlik Numarası (İlk defa başvuruluyorsa)
 4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
 
7 Gün
9
AFET DESTEKLERİ
(Deprem, Yangın, Sel vb.)
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi 
 3. T.C Kimlik Numarası
 4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
7 Gün
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 4. Terör zararı tespit tutanağı
 
7 Gün
11
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)
 1. Fayda sahibi başvuru formu
 2. Proje hazırlama formatı
 3. Proje başvuru formu
 4. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
 5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 Gün
12
PROJE DESTEKLERİ
 1. Fayda sahibi başvuru formu
 2. Proje hazırlama formatı
 3. Proje başvuru formu
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 Gün
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
 
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Hakkı DİNÇ
İsim: 
Unvan: SYDV Müdürü
Unvan: Kaymakam
Adres: Sultandağı Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 3581
Faks: (0272)656 3581
Faks: (0272) 656 1331