SULTANDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHAKEMAT SERVİSİ
HİZMET STANDARTLARI
1
İLAMA BAĞLI BORÇ ÖDEMELERİNİN TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Alacaklıya Yapılan Ödemeler)
  1. Dilekçe (Dilekçede T.C.Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
  2. Kesinleşmiş Mahkeme İlamı veya tastikli Fotokopisi
Ödeneğin Saymanlığa İntikalinden İtibaren 3 Gün
 
2
İLAMA BAĞLI BORÇ ÖDEMELERİNİN TAHAKKUK ETTİRİLMESİ  (Vekile Yapılan Ödemeler ve Vekalet Ücreti Ödemesi)
  1. Dilekçe (Dilekçede T.C.Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
  2. Kesinleşmiş Mahkeme İlamı veya tastikli fotokopisi
  3. Vekaletname aslı veya tastikli fotokopisi
  4. Serbest Meslek Makbuzu
 
Ödeneğin Saymanlığa İntikalinden İtibaren 3 Gün
Not       : 1-Herhangi bir sebeple aslı temin edilemeyen belgelerin ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması halinde kabul edilir.
         2-5904 Sayılı Avukatlık Kanununun 56.maddesi hükmü gereğince avukatlar belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından bunlara vekaletname ile yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avukat tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir.
 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Özgür KAYA
İsim: 
Unvan: Mal Müdür V.
Unvan: Kaymakam
Adres: Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1554
Faks: (0272)656 1554
Faks: (0272) 656 1331