SULTANDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK SERVİSİ
HİZMET STANDARTLARI
1
SATIŞ İŞLEMLERİ
 1. Talep Dilekçesi (İhale Aşamasında)
 2. Nüfus Kayıt Örneği  
 3. Geçici Teminat Belgesi
 4. Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
 5. İmza Sirküsü
 6. Ticaret Sicil Gazetesi
 
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
 
2
KİRALAMA İŞLEMLERİ
 1. Talep Dilekçesi (İhale Aşamasında)
 2. Nüfus Kayıt Örneği  
 3. Geçici Teminat Belgesi
 4. Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
 5. İmza Sirküsü
 6. Ticaret Sicil Gazetesi
 
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
3
İRTİFAK HAKKI TESİSİ / KULLANMA İZNİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ
 1. Talep Dilekçesi
 2. Yatırım Teşvik Belgesi
 3. Yatırım Bilgi Formu
 4. Organize ve Endüstri Bölgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belge
 5. Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz
 6. Avan Projesi
 7. Sicil Kayıt Örneği
 8. Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge
 9. İşletme Hesabı Özeti
 10. İşletmenin son üç yıllık bilançosu ve mali tabloları fizibilite raporu ve finans tablosu
 11. Talep Dilekçesi (ihale aşamasında nüfus kayıt örneği, geçici teminat belgesi, tüzel kişilerde yetki belgesi, imza sirküsü ve ticaret sicili gazetesi
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
4
ECRİMİSİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMASI
 1. İtiraz Dilekçesi
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
5
MENKUL MAL SATIŞI
 1. Talep Dilekçesi (İhale Aşamasında)
 2. Nüfus Kayıt Örneği  
 3. Geçici Teminat Belgesi
 4. Tüzel Kişilerde Yetki Belgesi
 5. İmza Sirküsü
 6. Ticaret Sicil Gazetesi
 
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
6
İDARİ YOLDAN TESCİL
 
 1. Tescil Dosyası (Özel Harita Mühendisleri Tarafından Hazırlanacak)
 2. Dilekçe (Tescil Amacını Gösteren)
 
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
 
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.   
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Özgür KAYA
İsim: 
Unvan: Mal Müdür V.
Unvan: Kaymakam
Adres: Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1554
Faks: (0272)656 1554
Faks: (0272) 656 1331