SULTANDAĞI KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI
1
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENEMESİ
 1. Matbu form Dilekçe
 2. Varsa talep sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
15 Gün
2
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURULAR
 1. Matbu form Dilekçe
 2. Varsa talep sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
3 Ay
3
TİCARİ AMAÇLI İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ
1.    Matbu Dilekçe
2.    İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının aslı ya da Belediyelerden onaylı bir örneği
3.    Vergi Levhası
4.    Ruhsat Sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
5.    Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi
6.    TİB onaylı filtre programı
 
15 Gün
4
APOSTİL TASDİK TALEBİ
1.    Matbu Form Dilekçe
2.    İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi
 
30 Dk.
5
MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ İÇİN MUHTAÇLIK TALEBİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Muhtar onaylı Form
 3. Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge
 
15 Gün
6
5434 SAYILI KANUNUN 108. MADDESİNE GÖRE MUHTAÇLIK TALEBİ
 1. Matbu Dilekçe
 2. Mal Bildirim Formu (2 adet)
 3. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, Çalışıyor ise Bordro
 4. Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
15 Gün
7
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ TALEBİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa talep sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
1 Gün
8
İNSAN HAKLARINI İHLAL BAŞVURUSU
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa başvuru sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
30 Gün
9
BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREV BELGESİ TALEPLERİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa başvuru sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
15 Dk.
10
MUHTAR GÖREV BELGESİ TALEPLERİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa başvuru sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
15 Dk.
11
2860 SAYILI KANUNA GÖRE YARDIM TOPLAMA İZİN BELGESİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa başvuru sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
15 Gün
12
DERNEK FAALİYET BELGESİ
 1. Matbu Form Dilekçe
 2. Varsa başvuru sahibi tarafından eklenecek belgeler
 
15 Dk.
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Bahtiyar DURUCAN
İsim:
Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Unvan: Kaymakam
Adres: Sultandağı Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1006
Faks: (0272)656 1331
Faks: (0272) 656 1331