SULTANDAĞI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI
1
SARFİYATLARDA
 1. Fatura
 2. Hak ediş Raporu
 3. Harcama Talimatı
 4. Ödenek Belgesi
 5. İlgili Kişi veya kuruluşun Borcunun olmadığına dair “Borcu Yoktur” yazısı
 6. Yapılan iş İhale yoluyla yapılmış ise ihale dosyası takım
 
1 Gün
2
GELİR TAHSİSİNDE
 1. Tahsilat Makbuzu
 2. Alındı Belgesi
 3. Bankaya yatırıldığına dair dekont
 
1 Saat
3
KURŞAT RUHSAT İŞLERİ
 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. ÇTV Kaydı,
 3. Vergi Levhası
 4. 5 Adet Fotoğraf,
 5. Ustalık Belgesi,
 6. Kira Kontratı Fotokopisi,
 7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 8. Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
 9. Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
 10. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 11. İtfaiye Raporu,
 
15 Gün
4
KAÇAK AKARYAKIT İŞLERİNDE
 1. El Koyma Kararı
 2. Soruşturma Evrakları Kolluk Kuvvetlerince yapılan
 3. Yapılan İşlemin İl Özel İdr sevki
 
5 Gün
5
İNŞAAT İZİNLERİNDE
 1. Aplikasyon Krokisi
 2. Tapu sureti
 3. Kimlik Fotokopisi
 
1 Gün
6
DİLEKÇELERDE
 1. Verilen Dilekçeler
3 Gün
 
 
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Turgut Fehmi TUNÇAY
İsim: 
Unvan: İlçe Özel İdare Müdürü
Unvan: Kaymakam
Adres: İlçe Milli Eğitim Binası 1. Kat
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1032
Faks: (0272)656 1032
Faks: (0272) 656 1331