SULTANDAĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
1
DİNİ SORULARIN CEVAPLANDIRILMASI
 1. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.
Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.
 
15 Gün
2
DİNİ ESERLERİN İNCELENMESİ
 1. Yazı  ekinde basılı ve görsel yayını yapılacak eserin metni.
 
3 Ay
3
İHTİDA İŞLEMLERİ
 1. Dilekçe,  (4) adet fotoğraf,  yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.
2 Saat
4
AİLE İRŞAT REHBERLİK BÜROSU
1.    Sözlü, yazılı ve Elektronik olarak yapılmaktadır.
Not: Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri anında karşılanır.
 
5 Gün
5
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ
 1. Vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp banka dekontunu Müftülüklere ulaştırarak Kurbanlarını kestirebileceklerdir.
 
30 Dk.
6
CAMİİ DEVİRLERİ
 1. Dilekçe
 2. Caminin isim tutanağı
 3. Cami devir tutanağı
 
2 Gün
7
CAMİİ DERSLERİ
 1. Dilekçe
 
Haftada en az 2 Saat
8
DERNEK, VAKIF, KURUM VE KURULUŞLARDAN VAAZ VE MEVLÜT İÇİN CAMİİLERİN KULLANIM İZNİ
 
 1. Dilekçe
 
2 Gün
9
TARİHİ CAMİİLERDE FİLM, FOTOĞRAF ÇEKİMİ İZNİ
 1. Dilekçe
 
5 Gün
10
ULUSAL TV’lerin TARİHİ CAMİİLERDE MEVLÜT PROGRAMINI ÇEKİM İZNİ
 1. Dilekçe
 
15 Gün
11
GÜNEŞİN DOĞUŞU VE BATIŞ VAKTİ ÖĞRENME TALEPLERİ
 1. Dilekçe
 
7 Gün
12
CEZAEVİ DİN HİZMETLERİ
 1. Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi,  Mülki İdare Amirinin Oluru ile görevlendirme yapılır.
 
7 Gün
13
SHÇEK BAĞLI KURULUŞLARDA DİN HİZMETLERİ
 1. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden mutabakat, Mülki Amirin oluru ile görevlendirme yapılır.
 
7 Gün
14
KURAN KURSLARINA ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Form dilekçe
 2. (2 adet) vesikalık fotoğraf,
 
10 Dk.
15
YAZ KURAN KURSLARINA ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Form dilekçe
10 Dk.
16
KURAN KURSU AÇILIŞI
 1. Kurs binasına ait tahsis belgesi,
 2. Bina tanıtma formu,
 3. Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
 4. Sağlık Müdürlüğü raporu,
 
1 Ay
17
HAFIZLIK TESPİT SINAVI (YILDA BİR DEFA) BÖLGE MERKEZİ İL MÜFTÜLÜKLERİNDE YAPILIR.
 
 1. Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
 2. 3 adet fotoğraf
1 Hafta
18
HAFIZLIK TESPİT SINAVI BAŞBAKANLIK MERKEZİNDE; OCAK, NİSAN, TEMMUZ VE EKİM AYLARINDA İLK SALI GÜNLERİ YAPILIR.
 
 1. Hafızlık tespit sınavı müraacat dilekçesi
 2. 3 adet fotoğraf
1 Gün
19
CAMİİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ KURSLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
 
 1. Form dilekçe
10 Dk.
20
HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Form dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Ön kayıt ücretlerinin bankaya yatırıldığına dair dekont
 
30 Dk.
21
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Form dilekçe,
 2. Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
 3. 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,
 4. Pasaport.
 
30 Dk.
22
ÜMRE KAYIT İŞLEMLERİ
 1. Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
 2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
 4. Umre seyahat ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu,
 5. Aşı kartı,
 6. Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
 7.  45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
 
30 Dk.
23
CAMİİ İNŞAATI BAŞLARKEN YAPILACAK İŞLEMLER
 1. Dilekçe,
 2. Tapu,
 3. İmar izin belgesi,
 4. Zemin etüt raporu ve proje
 
20 Gün
24
CAMİİ DERNEKLERİNİN İL DIŞI YARDIM İSTEKLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 1. Dilekçe,
 2. İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
 3. Yetki Belgesi
 4. Kaymakamlık Üst Yazısı,
 5. İbanlı Banka Hesap numarası
 
15 Gün
25
CAMİİ YAPIMI
 1. Dilekçe
 2. Tasdikli Proje
 3. Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.
 4. Tapu fotokopisi.
 5. Arsanın Belediye İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge
 
15 Gün
26
CAMİİ DERNEKLERİNDEN GELEN YARDIM TALEPLERİ
 1. Keşif Özeti.
 2. İnşaat  Fotoğrafı.
 3. Tapu/Tahsis Belgesi
 4. Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
 5. Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
 6. İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.
 
30 Gün
27
CAMİİ VE KUR’AN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEKLERİ YARDIM TOPLAMA MÜRAACAT İŞLEMLERİ
 1. Keşif Özeti.
 2. Tapu veya Ruhsat fotokopisi
 3. İnşaatın en az iki adet fotoğrafı
 4. Valilikten (İl Dernekler Müdürlüğü) alınan yardım toplama izin belgesi
 5. Köylerde yapılacak cami için Tapu yok ise Köy Muhtarlığı’nın KararDefteri fotokopisi.
 6. İbanlı Banka Hesap numarası.
 7. İnşaatın bağlı bulunduğu Müftülüğe hitaben yazılmış yardım talep dilekçesi.
 
30 Gün
28
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERCE (CAMİİ VE KUR’AN KURSU YAPTIRMA YAŞATMA DERNEKLERİ VB.) CAMİİ YAPTIRMA BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
 2. Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.
 3. Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
 4. Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
 5. Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.
 6. Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
 7. İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
 
30 Gün
29
AÇIKTAN ATAMA
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
 3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
 4. Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
 5. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
 6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 7. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,
 9. Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle
 10. Mal Beyannamesi.
 
3 Ay
30
MAL BEYANI
 1. Son rakamı  (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda  istenecek mal beyanı,
 2. Mal varlığı değişikliğinde.
 
2 Ay
31
ASALET TASDİKİNDE
 1. Yemin belgesi
 
1 Ay
32
İLK DEFA VEYA YENİDEN GÖREVE BAŞLAMA
 1. Etik sözleşme Belgesi
 
1 Gün
33
MEMURUN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU KİŞİLERİN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KAYIT VE AKTİVASYONUN YAPILMASI İÇİN MÜRAACATINDA
 
 1. Tedavi yardımı beyannamesi
15 Gün
34
MEMUR KİMLİĞİ TALEBİNDE
 1. Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde  çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)
 2. T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,
 
15 Gün
35
ÇALIŞAN PERSONELİN PASAPORT TALEP FORMU MÜRAACATINDA
 1. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)
 2. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,
 3. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.
 
5 Gün
36
EMEKLİ VEYA GÖREVDEN AYRILANLARIN PASAPORT BELGESİ MÜRAACATINDA
 1. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,
 2. Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.
 
5 Gün
37
İLK DEFA VEYA YENİDEN 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI İŞE BAŞLAYANLARIN BİLDİRİM VE TESCİLİ
 
 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun  4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
İşe Başlamadan en az 1 gün önce
38
İLK DEFA VEYA YENİDEN 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI (MEMUR) İŞE BAŞLAYANLARIN BİLDİRİM VE TESCİLİ
 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı  Kanun  4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"
Başlama tarihinden 10 gün içerisinde
39
5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (A) VE (C) BEND KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ (İSTİFA, GÖREVE SON, SÖZLEŞMENİN FESHİ, NAKİL, KURUM DIŞI NAKİL, AYLIKSIZ İZİN, ASKERLİK, GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VB.
 
 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi  "İşten Çıkış Bildirgesi"
10 Gün içinde
40
İLK DEFA VE YENİDEN 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (A) VE (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA BİLDİRİM VE TESCİLİ
 
 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların  aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk  bildirim ve tescil bildirgesi
10 Gün
41
5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) VE (C) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ (İSTİFA, GÖREVE SON, SÖZLEŞMENİN FESHİ, NAKİL, KURUM DIŞI NAKİL, AYLIKSIZ İZİN, ASKERLİK, GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VB.
 
 1. 5510 sayılı  Kanunun  60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk  bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih
10 Gün
42
ÇALIŞAN PERSONELİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA BİLDİRİMLERİ ESAS OLMAK ÜZERE KURUMA BEYANI VERMESİ
 
 1. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin  kuruma  verilmesi.
10 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Şükür AKTOPRAK
İsim: 
Unvan: İlçe Müftüsü
Unvan: Kaymakam
Adres: İlçe Müftülüğü Binası
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1052
Faks: (0272)656 1052
Faks: (0272) 656 1331