SULTANDAĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
1
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ (YENİ)
 1. Kaymakamlık Makamından Havaleli Dilekçe
 2. Vergi Harcı
 3. Doktor Raporu
 4. Fotoğraf (4 Adet)
 5. Sabıka Kaydı (Kaydı varsa kararın onaylı sureti)
 
1 Hafta
2
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ (YENİLEME)
 1. Kaymakamlık Makamından Havaleli Dilekçe
 2. Vergi Harcı
 3. Doktor Raporu
 4. Fotoğraf (4 Adet)
 5. Sabıka Kaydı (Kaydı varsa onaylı karar sureti)
 
1 Hafta
3
YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ
 1. Kaymakamlık Makamından Havaleli Dilekçe
 2. Doktor Raporu (6 Ayı geçmişse)
 3. Fotoğraf (2 Adet)
 4. Sabıka Kaydı (6 Ayı geçmişse) (Kaydı varsa kararın onaylı sureti)
     Not: Dosyaları Emniyet Müdürlüğümüzde
             olması durumunda.
 
3 Gün
4
YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMİ
 1. Kaymakamlık Makamından Havaleli Dilekçe (devir eden ve devir alan)
 2. Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi (devir eden ve alanın)
     Not: Dosyaları Emniyet Müdürlüğümüzde olması durumunda. 
 
2 Saat
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.          
Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Başbakanlık tarafından hazırlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Adnan UZER
İsim: 
Unvan: İlçe Emniyet Müdür V.
Unvan: Kaymakam
Adres: İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1009
Faks: (0272)656 1009
Faks: (0272) 656 1331