SULTANDAĞI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI
1
ÇAP
 1. Aplikasyon Krokisi,
 2. Tapu Fotokopisi,
 3. Harç Makbuzu,
 4. Dilekçe
 
2 Gün
2
YAPI RUHSATI
 1. Dilekçe,
 2. İmar Çapı,
 3. Numarataj İşleminin yapılması
 4. Zemin Etüt,
 5. Mimari Proje,
 6. Statik Proje,
 7. Elektrik Proje,
 8. Mekanik Proje,
 9. Kimlik Fotokopisi,
 10. Harç Makbuzu
 11. Yapı Ruhsatı
 
30 Gün
3
YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
 1. İskan Dilekçe
 2. SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
 3. Tapu Sureti
 4. Yapı Ruhsatı
 5. Kimlik Kartı Sureti
 6. Harç ve Ücretler
 7. İskan Raporu
 8. Bina Tescil Harcı
 9. Cins Değişikliği
 10. Yapı Kullanma İzni
 
15 Gün
4
İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Tapu kaydı
 3. Kadastro çapı
 4. İmar Durumu
 5. İfraz veya tevhid tescil dosyası
 6. İmara Uygunluğunun incelenmesi ve encümene müzekkere
 7. Encümen kararı
 8. Harçlar
 
15 Gün
5
İŞYERİ RUHSAT İŞLERİ
 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. Sağlık Raporu
 3. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
 4. 3 Adet Fotoğraf,
 5. Ustalık Belgesi,
 6. Kira Kontratı Fotokopisi,
 7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
 8. Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
 9. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
 10. İtfaiye Raporu,
 
5 Gün
6
ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR (4109 SAYILI KANUN)
 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Askerlik Şubesinden belge
 4. Encümen Kararı
 
10 Gün
7
NİKAH İŞLEMLERİ
 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Evlenme Beyannamesi,
 4. Fotoğraf,
 5. Sağlık Raporu,
 6. İzin Belgesi.
 
3 Gün
8
SU ABONE İŞLEMİ
 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Tapu Sureti
 3. Bina Ruhsatları
 4. Harç
 
30 Dk.
9
EMLAK KAYIT İŞLERİ
 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Tapu Suretleri
 3. Harçlar
 4. Ruhsatlar
 
1 Saat
10
GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
 1. Tahakkuk Bildirimi
 2. Müracaat
 
30 Dk.
11
GİDERLERİN ÖDENMESİ
 1. Tahakkuk bildirimi
 2. Fatura
 
1 Saat
12
BEYANNAME VERİLMESİ
 1. Aylık Beyan Bilgileri
 
2 Saat
13
2. VE 3. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
 1. Dilekçe
 2. Beyanname
 3. İmar Yönünden Uygunluk Belgesi
 4. Yangın raporu
 5. Yerleşim Vaziyet Planı
 6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uyarınca alınacak işletme izin belgesi
 7. Zorunlu Sigorta
 8. Sanayi ve ticaret Müdürlüğü Görüşü
 9. Geçiş Yolu izin Belgesi
 10. Sağlık Koruma Alanı
 11. Yer seçim raporu
 12. Tesis raporu1
 13. Açılma Raporu
 14. ÇED raporu
 15. Bayilik Sözleşmesi
7 Gün
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Bülent ÇOBAN
İsim: 
Unvan: Yazı İşleri Sorumlusu
Unvan: Kaymakam
Adres: Sultandağı Belediyesi
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1021
Faks: (0272)656 1021
Faks: (0272) 656 1331