DEREÇİNE BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI
1
EMLAK İŞLERİ
 1. Beyanname vermek için tapu ve kimlik fotokopisi
 2. Gayrimenkul kayıtları için kimlik
 3. İlgili dairelerin istem formu
 
1 Saat
2
TAHSİLAT İŞLERİ
 1. Belge gerektirmeyip mükellefin kimlik bilgilerinin sözlü olarak belirtilmesi yeterlidir .
 
Hemen
3
TAHAKKUK İŞLEMLERİ
 1. Tahakkuk Müzekkeresinin ilgili birime verilmesi
Hemen
4
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEMELER
 1. Ödeme evrakına ait fatura
 2. Şirket ise yetki belgesi
 3. İlgili kurumlardan borcu yoktur belgesi
 
30 Dk.
5
FEN VE  İMAR HİZMETLERİ TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ
 1. Fen işleri hizmetleri için yapım bakım ve arıza işlemleri için sözlü başvuru yeterlidir
 2. Tevhit ve ifraz işlemleri için dosyalarının ilgili birime teslimi
 
Encümen Toplantısından 1 gün Sonra
6
EVLENME İŞLEMLERİ
 1. Nüfus cüzdanı fotokopileri
 2. Çiftlerin dörder adet resmi
 3. Sağlık Raporu
 4. Evlenme Ehliyet Belgesi
 
1 Saat
7
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Yasa ve mevzuatlarla Yazı İşleri Müdürlüğü birimine verilen görevler en seri ve en kısa sürede yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Hemen
 
 
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: 
İsim: 
Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Unvan: Kaymakam 
Adres: Dereçine Belediyesi
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)696 4004
Faks: (0272)696 4004
Faks: (0272) 656 1331